Người cha chân chất của Ngọc Trinh

Ba Ngọc Trinh được con gái gọi thân mật bằng ‘Bảy Tòng’, tính cách chân chất, giỏi nấu ăn và thường cùng con cháu tham gia các trò chơi thử thách.

Anh Tuấn – Nhơn Trương – Ngoisao.net